Revitalizace Bytového domu

Zahájení revitalizace bytového domu v obci Píšť. V rámci realizace prací bude provedena hydroizolace, zateplení pláště budovy, sklepních a půdních prostor.

.Píšt