Dotační program Nová zelená úsporám | Ostrava

 

logo_zelena_usporamProgram Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech. Žádosti o dotace budou přijímány na základě časově omezených výzev. Dotační program Nová zelená úsporám můžete čerpat mezi lety 2014-2020. Je určen pro rodinné domy. Od roku 2015 také pro bytové domy a veřejné budovy. Více o programu naleznete na stránkách: www.novazelenausporam.cz
 
 

Dotační program Jessica pro bytové domy

Velmi výhodná forma financování rekonstrukce a modernizace bytových domů a moderního sociálního bydlení. Nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů od 0,71 % p. a. s fixací na dobu 10 let. Ve fondu je připraveno 600 mil. Kč pro 41 měst v ČR s Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM)
 
 

Příklady úročení rekonstrukce bytového domu

 • do 10 let = 0,71 % p. a.
 • 10–20 let = 1,71 % p. a.
 • 20– 30 let = 2,71 % p. a.

Sazby vycházejí z Referenční sazby EU stanovené k 1. 1. 2014.

 

Základní parametry úvěrů na rekonstrukci bytového domu

 • výše úvěru: 1–120 mil. Kč
 • maximální doba splatnosti: 30 let
 • minimální vlastní zdroje: 10 %
 • předčasné splacení: povoleno bez omezen

 

Příklady účelů rekonstrukce a modernizace bytových domů

 • zateplení vnitřních konstrukcí a obvodového pláště včetně výměny oken a dveří
 • rekonstrukce technického vybavení domu (např. otopná soustava, rozvody tepla, plynu, vody, vzduchotechnika, výtahy)
 • výměny nebo modernizace lodžií, balkonů, zábradlí
 • odstranění statických poruch nosných konstrukcí
 • sanace základů a hydroizolace spodní stavby
 • zajištění moderního sociálního bydlení renovací stávajících budov